Vợt cầu lông Victor Meteor MX JJS

Original Giá was: 2,000,000 VNĐ.Current Giá is: 1,520,000 VNĐ.

Mô tả :
I. Đặc điểm của Vợt cầu lông Victor Meteor MX JJS Là dòng vừa công vừa thủ khá phổ biến trong các sản phẩm của Victor, tuy nhiên đặc điểm nổi bật nhất của MX-JSS chính là…

Còn hàng