Tạ tay KFDB 6

Giá gốc là: 174,000 VNĐ.Giá hiện tại là: 145,000 VNĐ.

Tạ tay KFDB 6 với thiết kế nhiều mức độ trọng lượng như: 0,5 kg, 1kg, 2kg, 3kg, … 10kg phù hợp với nhiều đối tượng luyện tập.

Còn hàng