image005_1

Trần Thị Thư chinh phục thành công tấm huy chương vàng nội dung cá nhân và đồng đội tại Giải vô địch Vovinam dành cho học sinh, sinh viên FPT.

Trần Thị Thư chinh phục thành công tấm huy chương vàng nội dung cá nhân và đồng đội tại Giải vô địch Vovinam dành cho học sinh, sinh viên FPT.

Trần Thị Thư chinh phục thành công tấm huy chương vàng nội dung cá nhân và đồng đội tại Giải vô địch Vovinam dành cho học sinh, sinh viên FPT.